Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


In force since 2020-05-01, valid until before 2022-07-01

Art.

13

Atribuţiile Administraţiei parcului

Administraţia parcului are următoarele atribuţii: 


a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcului, după consultarea cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, şi stabilește obiectivele parcului;


b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;


c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 


d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;


e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;


f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;


g) adresează Ministerului Economiei și Infrastructurii propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;


h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;


i) întocmește şi prezintă la Ministerul Economiei și Infrastructurii rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia.


Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;


j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;


k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;


l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.

In force since 2022-07-01

Art.

13

Atribuţiile Administraţiei parcului

Administraţia parcului are următoarele atribuţii:


a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcului, după consultarea cu Ministerul Economiei, şi stabilește obiectivele parcului;


b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;


c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 


d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;


e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;


f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;


g) adresează Ministerului Economiei propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;


h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;


i) întocmește şi prezintă la Ministerul Economiei rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;


j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;


k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;


l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.

Monitorul Oficial (MD)
Teil
2022
2022-07-01
Nr. 2

LEGE Nr. 156 din 09-06-2022 pentru modificarea unor acte normative

Art.

I

Art. CCXIX. – În cuprinsul Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 318),

cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei” la forma gramaticală corespunzătoare.