Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


In force since 2017-01-01

Art.

14

Repartizarea sumelor impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

Sumele achitate de rezidenţii parcului cu titlu de impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate:


a) la bugetul de stat:


impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%,


impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%,


taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;


b) la bugetul asigurărilor sociale de stat:


contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;


c) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală:


primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense,


achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;


d) la bugetele locale:


taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%,


impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 0,1%.