Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.

  21

(1) Prezenta lege intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.


(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:


a) va aduce în concordanță actele sale normative cu prezenta lege;


b) va elabora şi adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi şi va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege.

Original