IT-Park Yasa

Bilgi teknolojisi parkı yasa


Stand:
Bölüm VII
NİHAİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

Art.

  21

(1) Bu yasa 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.


(2) Hükümet, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde:


a) düzenlemelerini bu yasaya uygun hale getirin;


b) Bu Kanunun uygulanması için gerekli normatif düzenlemeleri geliştirip onaylamak ve mevcut mevzuatın bu kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin önerileri Parlamentoya sunmak.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian