PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


In force since 2017-01-01, valid until before 2018-07-20

Art.

8

???

???

In force since 2018-07-20

Art.

8

- Huvudsakliga aktiviteter i parken

Följande huvudverksamheter (enligt CAEM rev. 2 och CSPM rev. 2) kan bedrivas i IT-parken:


a) Utveckling av kundanpassad programvara (kundorienterad programvara) (62.01);


b) Utveckling av datorspel (58.21);


c) Utveckling av andra programvaruprodukter (58.29);


d) Förvaltning och drift av datorutrustning (62.03);


e) Databehandling, administration av webbsidor och därmed förenlig verksamhet (63.11);


f) Webbportalverksamhet (63.12);


g) Konsulttjänster inom IT (62.02);


h) Andra IT tjänster (62.09).


i) Annan utbildning inom IT (85.59);


j) Forskning och utveckling inom andra naturvetenskapliga och tekniska områden (72.19), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:


- Forskning och experimentell utveckling inom matematik (72.19.11);


- Forskning och experimentell utveckling inom data- och informationsvetenskap (72.19.12);


- Forskning och experimentell utveckling inom fysik (72.19.13);


- Forskning och experimentell utveckling inom nanoteknik (72.19.21);


- Annan forskning och experimentell utveckling inom ingenjörsvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.29);


- Forskning och utveckling av originell design inom naturvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.50);


k) Forskning och utveckling inom bioteknik (72.11), begränsad till:


- Experimentell forskning och utveckling inom bioinformatik: uppbyggnad av databaser inom geonomi, proteinbeställning, komplexa biologiska modelleringsprocesser, inklusive biologiska system;


- Experimentell FoU inom nanobioteknik: verktyg och processer för nano-/mikrofabrikation som används för att bygga anordningar för att studera biosystem och tillämpningar inom medicinering, diagnostik osv;


 l) Tillverkning av elektroniska komponenter (moduler) (26.11), begränsad till:


- Tillverkning av mikroprocessorer;


- Tillverkning av integrerade kretsar (analoga, digitala eller hybrida);


m) Efterproduktion av film-, video- och tv-program (59.12), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:


- Tjänster avseende specialeffekter (59.12.14);


- Produktion av animationsfilm (59.12.15);


n) Specialiserad designverksamhet (74.10) baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning.