PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


In force since 2018-06-15, valid until before 2022-07-01

Art.

9

Upprättande av en park för informationsteknik

(1) Parken ska inrättas på grundval av ett regeringsbeslut, på förslag av ekonomi- och infrastrukturministeriet.


(2) Parkens driftsperiod ska fastställas genom ett regeringsbeslut, men får inte överstiga 10 år åt gången.

In force since 2022-07-01

Art.

9

???

???