PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel VII
SLUT- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Art.

  21 (Ikraftträdande och övergång)

(1) Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

(2) Regeringen skall inom sex månader från dagen för offentliggörandet av denna lag:

(a) anpassa sina rättsakter till denna lag;

(b) utarbeta och anta de föreskrifter som är nödvändiga för genomförandet av denna lag och lägga fram förslag till parlamentet för att anpassa befintlig lagstiftning till denna lag.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian