ЗАКОН № 77

За информационните и технологичните паркове


In force since 2022-07-01, valid until before 2023-05-14

Art.

13

???

???

In force since 2023-05-14

Art.

13

???

???