Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


In force since 2023-05-14, valid until before 2024-02-12

Art.

13

Atribuţiile Administraţiei parcului

Administraţia parcului are următoarele atribuţii:


a) (Abrogat)


b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;


c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 


d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;


e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;


f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;


g) adresează Ministerului Economiei propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;


h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;


i) întocmește şi prezintă la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;


j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;


k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;


l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.

In force since 2024-02-12

Art.

13

Atribuţiile Administraţiei parcului 

Administraţia parcului are următoarele atribuţii: 


a) - abrogată;


b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;


c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 


d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;


e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;


f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;


g) adresează Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;


h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;


i) întocmește şi prezintă Consiliului parcului rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;


j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;


k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;


l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.

Monitorul Oficial (MD)
Teil
2024
2024-01-12
Nr. 13-16

LEGE pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informatiei

Art.

I

5. La articolul 13 litera i), cuvintele „la Ministerul Dezvottării Economice şi rapoarte trimestriale" se substituie cu cuvintele „Consiliului parcului rapoarte semestriale".