CC II

CONVENŢIE Nr. 2 din 09-07-2004

CONVENŢIE Nr. 2 din 09-07-2004 - timpul de munca


In force since 2004-07-16, valid until before 2015-06-26

Art.

7

(Fără Titlu)

Pe timpul aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, salariatul are dreptul  să reînceapă munca oricînd, în baza unei cereri scrise înaintate angajatorului, şi  poate beneficia de reducerea duratei normale a timpului de muncă în condiţiile prevăzute de contractul colectiv sau individual de muncă.       

In force since 2015-06-26

Art.

7

(Fără titlu)

Atît concediul parţial plătit, cît şi cel suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pot fi solicitate şi folosite integral sau pe părţi, în baza unei cereri scrise a salariatului, în orice timp, pînă cînd copilul împlineşte vîrsta de 3 şi, respectiv, 6 ani. În această perioadă, salariatul poate pleca în concediu sau reveni la serviciu ori de cîte ori are nevoie şi poate beneficia, în conformitate cu art.97 din Codul muncii, de timp de muncă parţial.


În cazul în care salariatul aflat în unul dintre concediile pentru îngrijirea copilului doreşte să reînceapă munca înainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, angajatorul în scris despre intenţia sa.