ЗАКОН № 77

За информационните и технологичните паркове


Stand:
Глава IV
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПАРКОВЕТЕ

Art.

  12 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  13 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  14 Разпределение на размера на единния данък, начислен на местните информационни и технологични паркове

Сумите, платени от резидентите на парка като един данък, начислен на резидентите на информационните и технологичните паркове, се прехвърлят в сметката на Министерството на финансите за приходите и се разпределят както следва:


а) в държавния бюджет се изпращат 10,0% от данъка върху доходите от предпринимателската дейност, 19,4% от данъка върху доходите на заплатите, 0,1% от таксата за използване на пътищата на коли, регистрирани в Република Молдова;


b) в бюджета на държавното обществено осигуряване се изпращат 54,7% от задължителните вноски за обществено осигуряване, платени от резидентите на информационно-технологичните паркове;


c) фондовете за задължително здравно осигуряване изпращат 15,4% от задължителната здравноосигурителна вноска, начислена като процент върху заплатите и другите плащания, платени от работниците и работодателите;


d) към местните бюджети се изпращат 0,3% от местните такси, събирани от резидентите на информационно-технологичните паркове, 0,1% от данъка върху недвижимите имоти на юридическите лица.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian