IT-Park Yasa

Bilgi teknolojisi parkı yasa


Stand:
Bölüm IV
İLGİLİ YAPILARIN FONKSİYONLARI VE GÖREVLERİ PARKLARIN KURULUMU VE İŞLETMESİNDE

Art.

  12 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  13 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  14 Alınan tek verginin miktarlarının dağılımı bilgi teknolojisi parklarının sakinlerinden

Park sakinleri tarafından bilişim parkı sakinlerinden alınan tek bir vergi olarak ödenen tutarlar, Maliye Bakanlığı makbuzlarının hazine hesabına aktarılır ve aşağıdaki şekilde dağıtılır:


a) Moldova Cumhuriyeti'nde kayıtlı taşıtlarla girişimcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir vergisinin yüzde 10,0'u, maaş üzerinden alınan gelir vergisinin yüzde 19,4'ü, karayolu kullanımından alınan verginin yüzde 0,1'i devlet bütçesine tahsis edilmektedir;


b) bilgi teknolojisi parkları sakinleri tarafından ödenen zorunlu devlet sosyal sigorta primlerinin yüzde 54,7'si devlet sosyal sigorta bütçesine gitmektedir;


c) İşçiler ve işverenler tarafından ödenen ücret ve diğer menfaatlerin yüzdesi olarak hesaplanan zorunlu sağlık sigortası katkı payının yüzde 15,4'ü zorunlu sağlık sigortası fonlarına;


d) Bilgi teknolojisi parklarında ikamet edenlere uygulanan yerel ücretlerin yüzde 0,3'ü, tüzel kişilerin emlak vergisinin yüzde 0,1'i yerel bütçelere tahsis edilmektedir.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian