PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel IV
BEFOGENHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR DE STRUKTURER SOM ÄR INVOLVERADE I SKAPANDET OCH DRIFTEN AV IT PARKER

Art.

  12 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  13 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  14 - Fördelning av beloppen för den engångsskatt som tas ut från invånare i informationsteknologiparker

Belopp som betalas av parkens invånare genom den engångsskatt som tas ut av invånare i informationsteknologiparker ska samlas in av skattedepartementet på ett samlingskonto i statskassan och sedan fördelas:

a) till statskassan: 

- Inkomstskatt från företagarverksamhet - 10,0 %, 

- Inkomstskatt som innehålls från lönen - 19,4 %, 

 -Skatt på användning av vägar för motorfordon som är registrerade i Moldavien - 0,1 %;

b) till den statliga socialförsäkringsbudgeten: 

- Obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter för invånare i industriparker för informationsteknik - 54,7 %;

c) till obligatoriska sjukförsäkringskassor: 

- Obligatoriska sjukförsäkringspremier i form av ett procentuellt bidrag från löner och andra ersättningar som betalas av arbetsgivare och arbetstagare - 15,4 %;

d) lokala budgetar: 

- Lokala skatter som tas ut av invånare i informationsteknologiparker - 0,3 %, 

- Skatt på juridiska personers fastigheter - 0,1 %.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian