ЗАКОН № 77

За информационните и технологичните паркове


In force since 2023-05-14, valid until before 2024-02-12

Art.

8

???

???

In force since 2024-02-12

Art.

8

???

???