Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


In force since 2023-05-14, valid until before 2024-02-12

Art.

8

Activitățile principale desfăşurate în parc

În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM-2 și CSPM rev. 2):


a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);


b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);


c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);


d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);


e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);


f) activităţi ale portalurilor web (63.12);


g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);


h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).


i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;


j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);


– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);


– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);


k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;


 l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:


– fabricarea de microprocesoare;


– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);


m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:


– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);


– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);


n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.


o) activități de postproducție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la următoarele servicii:


– servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor (59.12.13);


– servicii de editare și proiectare a sunetului (59.12.17);


p) activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la înregistrări originale de sunet (59.20.13).

In force since 2024-02-12

Art.

8

Activitățile principale desfăşurate în parc

În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM- 2 și CSPM rev. 2):


a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);


b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);


c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);


d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);


e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);


f) activităţi ale portalurilor web (63.12);


g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);


h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).


i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;


j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);


 – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);


– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);


– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);


k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;


l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:


– fabricarea de microprocesoare;


– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);


m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:


– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);


– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);


n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță;


o) activități de postproducție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la următoarele servicii:


– servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor (59.12.13);


– servicii de editare și proiectare a sunetului (59.12.17);


p) activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la înregistrări originale de sunet (59.20.13);


q) activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20), inclusiv bazate pe tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center), exclusiv spre export;


r) alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30), exclusiv spre export.

Monitorul Oficial (MD)
Teil
2024
2024-01-12
Nr. 13-16

LEGE pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informatiei

Art.

I

3. Articolul 8 se completează cu literele q) şi r) cu următorul cuprins: 

q) activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20), inclusiv bazate pe tehnologie/canal de comunicare cu centrul (contact center), exclusiv spre export; 

r) alte servicii e furnizare a forţei de muncă (78.30), exclusiv spre export