ЗАКОН № 77

Информационно-технологических парках

ЗАКОН № 77 об информационно-технологических парках


In force since 2023-05-14, valid until before 2024-02-12

Art.

8

???

???

In force since 2024-02-12

Art.

8

???

???