ЗАКОН № 77

За информационните и технологичните паркове


Stand:
Глава III
СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННO-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРКОВЕ

Art.

  8 Основните дейности, извършвани в парка

В информационно-технологичните паркове могат да се извършват следните основни дейности (в съответствие с (рус. КЭДМ, ред.2 и СКПМ, ред.2)): 


a) дейности в областта на компютърното програмиране, софтуер по поръчка (софтуер, ориентиран към клиента) (62.01);


b) издаване на компютърни игри (58.21);


c) издаване на друг софтуер (58.29);


d) дейности по управление на компютърно оборудване (62.03);


e) обработка на данни, управление на уеб страници и свързани дейности (63.11);


f) дейности на уеб портали (63.12);


g) консултантски услуги в областта на информационните технологии (62.02);


h) други дейности в областта на информационните технологии (62.09);


i) други видове на образование, които не са включени в други категории (85.59), ограничени до обучение за работа на компютър;


j) други научни изследвания и разработки в областта на природните науки и инженерството (72.19), базирани на използването на високопроизводително специализирано изчислително оборудване, ограничени:


   - услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки в областта на математиката (72.19.11);


   - услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки в областта на компютърните науки и информационните технологии (72.19.12);


   - услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки в областта на физиката (72.19.13); 


   - услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки в областта на нанотехнологиите (72.19.21);


   - други услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки в областта на техническите науки и в областта на технологиите, с изключение на биотехнологиите (72.19.29);


   - оригинални научни изследвания и експериментални разработки в областта на природните и техническите науки, с изключение на биотехнологиите (72.19.50);


   k) научни изследвания и разработки в областта на биотехнологиите (72.11), ограничени:


      - научни изследвания и експериментални разработки в областта на биоинформатиката: създаване на геномни бази данни, протеинови последователности, моделиране на сложни биологични процеси, включително системна биология;


      - научни изследвания и експериментални разработки в областта на нанобиотехнологии: прилагане на инструменти и процеси на нано- и микропроизводства за създаване на устройства за изучаване на биологията и тяхното прилагане при създаването на лекарства, диагностика и т.н.;


l) производство на електронни компоненти (модули) (26.11), ограничено:


   - производство на микропроцесори;


   - производство на интегрални схеми (аналогови, цифрови или смесени);


m) постпроизводствен етап в производство на филми, видео- и телевизионни програми (52.12), основан на използване на висококачествен специализиран хардуер, ограничен:


      - услуги за създаване на видео ефекти (59.12.14);


      - услуги в областта на анимацията (59.12.15);


n) специализирани дизайнерски услуги (74.10), базирани на използване на високопроизводително специализирано изчислително оборудване.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  9 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  10 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  11 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian