PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel III
SKAPA PARKER FÖR INFORMATIONSTEKNIK

Art.

  8 - Huvudsakliga aktiviteter i parken

Följande huvudverksamheter (enligt CAEM rev. 2 och CSPM rev. 2) kan bedrivas i IT-parken:

a) Utveckling av kundanpassad programvara (kundorienterad programvara) (62.01);

b) Utveckling av datorspel (58.21);

c) Utveckling av andra programvaruprodukter (58.29);

d) Förvaltning och drift av datorutrustning (62.03);

e) Databehandling, administration av webbsidor och därmed förenlig verksamhet (63.11);

f) Webbportalverksamhet (63.12);

g) Konsulttjänster inom IT (62.02);

h) Andra IT tjänster (62.09).

i) Annan utbildning inom IT (85.59);

j) Forskning och utveckling inom andra naturvetenskapliga och tekniska områden (72.19), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:

- Forskning och experimentell utveckling inom matematik (72.19.11);

- Forskning och experimentell utveckling inom data- och informationsvetenskap (72.19.12);

- Forskning och experimentell utveckling inom fysik (72.19.13);

- Forskning och experimentell utveckling inom nanoteknik (72.19.21);

- Annan forskning och experimentell utveckling inom ingenjörsvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.29);

- Forskning och utveckling av originell design inom naturvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.50);

k) Forskning och utveckling inom bioteknik (72.11), begränsad till:

- Experimentell forskning och utveckling inom bioinformatik: uppbyggnad av databaser inom geonomi, proteinbeställning, komplexa biologiska modelleringsprocesser, inklusive biologiska system;

- Experimentell FoU inom nanobioteknik: verktyg och processer för nano-/mikrofabrikation som används för att bygga anordningar för att studera biosystem och tillämpningar inom medicinering, diagnostik osv;

 l) Tillverkning av elektroniska komponenter (moduler) (26.11), begränsad till:

- Tillverkning av mikroprocessorer;

- Tillverkning av integrerade kretsar (analoga, digitala eller hybrida);

m) Efterproduktion av film-, video- och tv-program (59.12), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:

- Tjänster avseende specialeffekter (59.12.14);

- Produktion av animationsfilm (59.12.15);

n) Specialiserad designverksamhet (74.10) baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  9 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  10 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  11 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian