IT-Park Yasa

Bilgi teknolojisi parkı yasa


Stand:
Bölüm III
BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLUŞTURMA PARKLAR

Art.

  8 Yürütülen ana faaliyet türleri parkta

Bilgi teknolojisi parklarında, aşağıdaki ana faaliyet türleri gerçekleştirilebilir:


a) Talep üzerine yazılımın bilgisayar programlaması (müşteri odaklı yazılım);


b) bilgisayar oyunlarının yayınlanması;


c) diğer yazılım sürümü;


d) bilgisayar ekipmanı yönetim faaliyetleri;


e) veri işleme, web sayfası yönetimi ve ilgili faaliyetler;


f) web portalları;


g) bilgi teknolojisi alanında danışmanlık hizmetleri;


h) diğer bilgi teknolojisi faaliyetleri .


i) bilgisayar eğitimiyle sınırlı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim; 


j) doğa bilimleri ve mühendislik alanındaki diğer araştırma ve geliştirme, aşağıdakilerle sınırlı, yüksek performanslı özel bilgi işlem ekipmanının kullanımına dayalı:


- matematik alanında bilimsel araştırma ve deneysel geliştirmeyle ilgili hizmetler; 


- bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojisi alanında bilimsel araştırma ve deneysel geliştirmeyle ilgili hizmetler ;


- fizik alanında araştırma ve deneysel geliştirmeyle ilgili hizmetler;


- Nanoteknoloji alanında araştırma ve deneysel geliştirmeyle ilgili hizmetler;


- biyoteknoloji hariç olmak üzere teknik bilimler ve teknoloji alanında araştırma ve deneysel geliştirmeyle ilgili diğer hizmetler;


 - Biyoteknoloji hariç, doğa ve teknik bilimler alanında özgün bilimsel araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları;


k) biyoteknolojide araştırma ve geliştirme aşağıdakilerle sınırlıdır:


- biyoinformatik alanında bilimsel araştırma ve deneysel geliştirme: genom veri tabanlarının oluşturulması, protein dizileri, sistem biyolojisi dahil olmak üzere karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesi;


- Nanobiyoteknoloji alanında bilimsel araştırma ve deneysel geliştirme: biyosistemlerin incelenmesi için cihazların oluşturulması için nano ve mikro üretim araçlarının ve işlemlerinin kullanılması ve bunların ilaçların yaratılmasında, tanılamada vb.


l) elektronik bileşenlerin (modüllerin) imalatı;


- mikroişlemcilerin üretimi; 


- entegre devrelerin üretimi (analog, dijital veya karışık); 


m) Sinema filmi, video ve televizyon program prodüksiyonunun post prodüksiyon aşaması, yüksek kaliteli özel bilgisayar ekipmanının kullanımına dayalı, aşağıdakilerle sınırlı: 


- video efektleri oluşturma hizmetleri;


- animasyon alanındaki hizmetler ;


n) yüksek performanslı özel amaçlı bilgi işlem ekipmanının kullanımına dayalı özel tasarım hizmetleri.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  9 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  10 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  11 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian